Save Session Close Session
VTLS Chameleon iPortal
Home Keyword Heading Keyword Reserve External Databases Expert Cart


Tìm nhanh
Điều kiện tìm kiếm:
Tất cả
Sách
Báo
Tạp chí
Luận văn, luận án

Đặt lọc

Tìm lướt
Điều kiện tìm kiếm:

Database:
TTTT-TV ĐHKHXH&NV-ĐHQGTPHCM

0 tài liệu trong giỏ của bạn.

Lịch sử tìm kiếm

Số lượng truy cậpRecommended Reading

Tìm mở rộng ở các thư viện khác

 Các từ: Kiểu tìm:
 
 

Set Search Filters
 TTTT-TV ĐHKHXH&NV-ĐHQGTPHCM
 TV Quốc hội Mỹ
 TV Trung tâm-ĐHQGTPHCM
 TV ĐH Bách khoa- ĐHQGTPHCM
 TV Đại học Kinh tế - Luật
 TV Đại học Quốc tế
 TV Viện Môi trường và Tài nguyên
 TV trung tâm Quản lý nước và Biến đổi khí hậu
 Trung tâm nghiên cứu Biển và Đảo
Các bước như sau:
  1. Nhập thuật ngữ tìm vào ô "Các từ", chọn từ liên kết "AND", "NOT" để giới hạn hoặc "OR", "NEAR" để mở rộng kết quả tìm.
  2. Chọn: nhan đề, tác giả, chủ đề...trong ô "Kiểu tìm".
  3. Chọn Cơ sở dữ liệu cần tìm. Nếu chọn tất cả các CSDL liệt kê, nhấn vào "Kiểm tra tất cả".
  4. Nhấn "Đặt lại" để xóa rỗng dữ liệu các ô và nhập lại thuật ngữ tìm kiếm.
  5. Nhấn "Tìm kiếm".

External Databases

External Database Links:
Database Links Description

Copyright © 2003 VTLS Inc. All rights reserved.
VTLS.com
Select Language